Bezpiecznie na drodze

 Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym...

W czwartek, 12 kwietnia, odbyła się  XXXV edycja ogólnopolskiego turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,  podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego. Organizatorami etapu powiatowego oraz okręgowego była  Szkoła Podstawowa nr 53 w Katowicach, Polski Związek Motorowy, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Wydział Edukacji Narodowej.

Trzej uczniowie z klasy V - Tomasz Nal, Jan Suprenak i Stanisław Szwed - wzięli udział w potyczkach powiatowych, reprezentując naszą szkołę. Każdy uczestnik rozwiązywał  test i wykonywał zadania praktyczne, tj. jechał rowerem po torze sprawnościowym. Pachołki ustawione w niewielkich odstępach, przeszkoda typu równoważnia, rynna czy „łezka” były ponad siły dla większości uczestników, ale nie dla chłopców! Ponadto jeden wylosowany uczestnik z każdej drużyny - z naszej Janek - znakomicie wykonał zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Liczba punktów wszystkich konkurencji została zsumowana i w rezultacie zajęliśmy wysokie III miejsce na 21 startujących drużyn. Chłopcy wrócili z pucharem, nagrodami i uśmiechem na twarzach. (P. Katarzyna Sitko)