Wyniki sprawdzianu

 Informujemy, że średni wynik sprawdzianu szóstoklasisty uzyskany przez naszych uczniów to 32,06 punktów na 40 możliwych. 

Średnia ogólnopolska 24,03 pkt., średnia województwa śląskiego 23,55 pkt.