Dzień Książki

 Obchody Dnia Książki w szkole...

,,Kochajmy książki, które są duszą szkół. Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki”". (J. A. Kamieński)

Stosując się do powyższej myśli, Szkolne Koło Teatralne, przy pomocy uczniów I klasy gimnazjum, wystawiło w piątek, 19 kwietnia, pantomimę "Okno na świat". Miała ona przypomnieć naszym wychowankom o obchodzonym cztery dni później Światowym Dniu Książki. Pantomima przedstawiała bardzo negatywny obraz funcjonowania  rodziny, której życie zostało zdominowane przez telewizję i ukazywaną w niej przemoc. Pokazywała też, jak ważna dla budowania ciepłych, serdecznych i radosnych relacji jest książka.

Wkładając w przedstawienie mnóstwo serca i zaangażowania, grupa teatralna przypomniała nam, że:

"Dom, w którym jest książka to przybytek słońca,
 a dom, w którym jej nie ma - to czarny kryminał." (K. Makuszyński) /p. Anna Dolińska/