Misje w Peru

 Spotkanie z Misjonarką...

We wtorek, 9 października, uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści mieli okazję spotkać się z p. Magdaleną Tlatlik, świecką misjonarką, która od kilkunastu miesięcy pracuje w Peru. Obecnie przebywa w Polsce, przygotowując się do ponownego wyjazdu na misje jako misjonarka Archidiecezji Katowickiej.

Podczas spotkania z uczniami opowiadała o swoich doświadczeniach i przeżyciach po drugiej stronie świata. Pokazując zdjęcia i zebrane przez siebie materiały, dzieliła się swoją pasją i zachęcała do poświęcenia się innym ludziom.