Poświęcenie tornistrów

 Tornistry i przybory szkolne już poświęcone...

Uczniowie klas pierwszych, zmierzając w kierunku pełnego szkolnego wtajemniczenia, mieli dziś swoją małą uroczystość – na początku zajęć lekcyjnych zostały poświęcone ich tornistry, podręczniki i piórniki. Wiedzą już, że te rzeczy są ich narzędziami pracy, przy pomocy których będą zdobywać wiedzę i nowe umiejętności. Teraz przed nimi długie lata wytrwałego wysiłku…