Zespół Szkół Zakonu Pijarów
Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych

40-750 Katowice, ul. Pijarska 7
tel. 668 864 713
email: katowice@pijarzy.pl

Facebook: http://www.facebook.com/PijarzyKatowice

Nowa strona

Zapraszamy na nową stronę szkoły

www.pijarzy.katowice.pl